Channel promo

Posted by tigeragon 01/03/2018 0 Comment(s)

Dôležitý prvok Youtube účtu bol doplnený na začiatku roka 2018. Strih zahŕňa približne 10% tvorby počas mojej činnosti. Zoznam strihov je v popise videa.

Enjoy ;) 

Leave a Comment